Hiểu chi phí của bạn để làm app mobile phát triển mạnh mẽ năm 2020

Bạn nên đầu tư bao nhiêu vào lúc đầu để xây dựng một ứng dụng tuyệt vời ? Sau đó mở rộng như thế nào để nó thành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ […]

DETAIL

Thiết kế ứng dụng di động thu hút – doanh nghiệp cần yếu tố chi phí nào ?

Có khoảng 204 tỷ lượt tải xuống ứng dụng di động trên toàn cầu năm 2019. Đó là lý do tại sao cần phải biết các yếu tố chi phí phát triển ứng dụng có ảnh […]

DETAIL